Regulamin

Regulamin korzystania ze Sklepu Internetowego salonu kosmetycznego Piękne Ciało w siedzibą w Opolu przy Placu Wolności 4-5, 45-018 Opole.

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

z dnia 10 września 2014r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE §1

Niniejszy regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez salon kosmetyczny Piękne Ciało z siedzibą w Opolu przy Placu Wolności 4-5. Określa również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług , a także tryb postępowania reklamacyjnego.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CENY PRODUKTÓW §2

 1. Chcąc złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym salonu Piękne Ciało prosimy postępować według poniżej opisanej procedury:
  1. Należy się zarejestrować w Sklepie Internetowym. Rejestracja jest jednorazowa i pozwala na szybkie zamówienia, podgląd historii zamówień, udział w programie lojalnościowym Getso+ (jako opcja do zaznaczenia dla Klienta przy rejestracji) oraz otrzymywanie rabatów. 
Rejestracja nie jest obowiązkowa – opcja „ Przejdź do kasy bez zakładania konta”.
  2. Zalogować się używając w tym celu hasła otrzymanego w czasie rejestracji,
  3. Złożyć zamówienie na wybrany towar.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez kupującego działającego numeru telefonu i/lub adresu e-mail. Nieprawidłowo wypełnione i niekompletne formularze zamówień nie będą realizowane, bez próby powiadomienia.
 3. Klient składając zamówienie zawiera umowę kupna-sprzedaży na zamawiane towary ze Sklepem Internetowym salonu Piękne Ciało.
 4. W zamówieniu Kupujący wskazuje :
  1. Zamawiany towar, w ilości nie przekraczającej aktualnego stanu na magazynie. Kupujący zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie, gdyby stan magazynu nie odpowiadał ilości podanej w zamówieniu;
  2. Adres na jaki ma być dostarczony towar;
  3. Sposób dostawy;
  4. Sposób dokonania płatności.
 5. Zamówienie jest dostarczane na terenie całej Polski przez Pocztę Polską, Paczkomaty lub firmę kurierską. 
W Opolu istnieje możliwość osobistego odbioru zamówienia pod adresem: Placu Wolności 4-5 od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9.00-19.00 oraz w sobotę w godzinach 9:00-14:00.
 6. Termin realizacji zamówienia wynosi do 4 dni roboczych w przypadku przesyłek priorytetowych oraz do 7 dni roboczych w przypadku przesyłek ekonomicznych. Termin otrzymania przesyłki jest uzależniony: formy wysyłki i sposobu płatności. 
Średni czas realizacji zamówienia wynosi 2-3 dni roboczych.
 7. Czas realizacji, to czas potrzebny na skompletowanie i zapakowanie zamówienia oraz przekazanie go do wysyłki – nie uwzględnia on czasu potrzebnego na dostarczenie przesyłki przez kuriera do odbiorcy.
 8. Ceny na stronie internetowej salonu Piękne Ciało zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 9. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana stronie internetowej Sklepu w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

PŁATNOŚCI §3

 1. Dostępne płatności to:
  1. PayU: przelew na konto salonu:
wysyłka paczki realizowana jest po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy
  2. Przy odbiorze osobistym
 2. Przelew na konto powinien zawierać dane identyfikujące Sprzedającego, które są zamieszczone bezpośrednio poniżej treści niniejszego Regulaminu.
 3. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Kupującego oraz wpisać numer zamówienia.

KOSZTY I SPOSÓB WYSYŁKI ZAGRANICZNEJ §4

Wysyłki zagraniczne rozpatrywane są indywidualnie i realizowane są po wcześniejszej wpłacie na konto Sprzedającego całej sumy, wraz z kosztami wysyłki. 
Rzeczywisty koszt wysyłki zostanie podany po otrzymaniu konkretnego zmówienia.

ODBIÓR PRZESYŁKI §5

 1. Sprzedający zobowiązuje się sprzedać produkt bez wad fizycznych. Kupujący powinien zwrócić uwagę na stan paczki przy jej odbiorze, a w szczególności należy sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona np. mechanicznie, czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (naruszona taśma). 
Jeśli Kupujący stwierdzi jakiekolwiek uszkodzenia, to powinien w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić czy zamówiony towar nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone (wylane, pogniecione), to należy przy doręczycielu spisać protokół reklamacyjny. Tylko taki protokół szkody jest podstawą do reklamacji towaru.
 2. Jeśli zamówienie Kupującego zostało przyjęte, a przesyłka zbyt długo nie nadchodzi, to wówczas Kupujący powinien upewnić się, czy jej awizo nie znajduje się we właściwym miejscowo Urzędzie Pocztowym.
 3. Salon Piękne Ciało nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru, opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia wynikającego z błędnego lub niedokładnego adresu dostawy podanego przez Kupującego.

KOSZTY I SPOSÓB WYSYŁKI NA TERENIE POLSKI §6

 1. Wysyłkę można zrealizować za pośrednictwem usługi Paczkomaty InPost.
 2. Koszty wysyłki za pomocą usługi Paczkomaty InPost to 10,00 zł brutto dla wysyłek z góry opłaconych.
 3. Bezpłatna wysyłka towarów, akcje promocyjne, rabaty i darmowe produkty dotyczą wyłącznie zamówień na terenie Polski, złożonych przez odbiorców detalicznych.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROT PRODUKTU §7

 1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz.U.2014.827 ), Kupujący ma możliwość zrezygnowania z dokonanego zakupu w ciągu 14 dni, bez podawania przyczyn. Produkt musi zostać zwrócony w stanie nie zmienionym (nie może być używany , czy zniszczony). Termin 14-dniowy liczy się od dnia otrzymania produktu. Wraz z odsyłanymi produktami należy przesłać protokół – oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. W takim oświadczeniu należy wpisać dane osobowe i adresowe nabywcy, dane dotyczące zwracanej przesyłki (zawartość, ilość cena itd.) i poświadczyć własnoręcznym podpisem oraz załączyć paragon. Zwrot towaru w stanie nie zmienionym (towar musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący, który odstąpił od umowy.
 3. Zwrot pieniędzy, za zwrócone zamówienie nastąpi w terminie 7 dni na rachunek bankowy podany przez Klienta.

DANE OSOBOWE §8

Zapisując się do newslettera następuje automatyczne wyrażenie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Dz.U. z 2016 r. poz. 195 przez Salon Piękne Ciało w celach marketingowych i tym samym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, uzupełnień, korekt, żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia’’.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE §9

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz.U.2014.827 ). Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku.
 2. Salon Piękne Ciało zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie i dokonana zmiana będzie obowiązująca od momentu jej opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 3. Salon Piękne Ciało zastrzega sobie prawo do zmiany cen i dostępności towarów znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, oraz ich modyfikowania.
 4. Salon Piękne Ciało nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nie należyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, spowodowanych „siłą wyższą”. W przypadku wystąpienia siły wyższej, realizacja zamówienia zostanie zawieszona na okres równy okresowi działania siły wyższej, powiększony o okres niezbędny do ewentualnego przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.
Dane osobowe – szanujemy Twoją prywatność

Salon Piękne Ciało gwarantuje Państwu ochronę danych osobowych (zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” z dn. 29.08.1997 r. ), zarówno w procesie ich przetwarzania jak i przechowywania, chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych do tego. Salon Piękne Ciało nie udostępnia żadnych danych osobowych innym osobom, instytucjom czy firmom. Dane osobowe niezbędne są do realizacji zamówienia. W każdej chwili przysługuje Państwu wgląd we własne dane, ich zmiana bądź żądanie ich usunięcia oraz zaprzestanie ich przetwarzania.

Dane właściciela sklepu internetowego Salon Piękne Ciało:

IQBIZNES.PL Adam Grzesik Placu Wolności 4-5 45-018 Opole.
Nip.772-144-92-31, REGON: 592135655

Salon Piękne Ciało Placu Wolności 4-5 45-018 Opole.
tel.kom. 502 063 987
e-mail:recepcja@salonpieknecialo.pl

Pliki do pobrania