Regulamin

Regulamin korzystania ze Sklepu Internetowego salonu kosmetycznego Piękne Ciało w siedzibą w Opolu przy Placu Wolności 4-5, 45-018 Opole.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

z dnia 24 maja 2018r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE §1

Niniejszy regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług sprzedaży drogą elektroniczną przez salon kosmetyczny Piękne Ciało z siedzibą w Opolu przy Placu Wolności 4-5. Określa również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CENY PRODUKTÓW §2

 1. Chcąc złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym salonu Piękne Ciało prosimy postępować według poniżej opisanej procedury:
  1. Należy się zarejestrować w Sklepie Internetowym. Rejestracja jest jednorazowa i pozwala na szybkie zamówienia, podgląd historii zamówień. 
Rejestracja nie jest obowiązkowa – opcja „ Przejdź do kasy bez zakładania konta”.
  2. Zalogować się używając w tym celu hasła otrzymanego w czasie rejestracji,
  3. Złożyć zamówienie na wybrany towar.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez kupującego działającego numeru telefonu i/lub adresu e-mail. Nieprawidłowo wypełnione i niekompletne formularze zamówień nie będą realizowane, bez próby powiadomienia.
 3. Klient składając zamówienie zawiera umowę kupna-sprzedaży na zamawiane towary ze Sklepem Internetowym IQBIZNES.PL Adam Grzesik , Nowa 6, 45-235 Opole, NIP 772 144 92 31 oddział: Salon Kosmetyczny Piękne Ciało, Plac Wolności 4-5, 45-018 Opole.
 4. W zamówieniu Kupujący wskazuje :
  1. Zamawiany towar, w ilości nie przekraczającej aktualnego stanu na magazynie. Kupujący zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie, gdyby stan magazynu nie odpowiadał ilości podanej w zamówieniu;
  2. Adres na jaki ma być dostarczony towar;
  3. Sposób dostawy;
  4. Sposób dokonania płatności.
 5. Zamówienie jest dostarczane na terenie całej Polski przez Paczkomaty lub firmę kurierską. 
W Opolu istnieje możliwość osobistego odbioru zamówienia pod adresem: Placu Wolności 4-5 od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9.00-19.00 oraz w sobotę w godzinach 9:00-14:00.
 6. Termin realizacji zamówienia wynosi do 4 dni roboczych w przypadku przesyłek priorytetowych oraz do 7 dni roboczych w przypadku przesyłek ekonomicznych. Termin otrzymania przesyłki jest uzależniony: formy wysyłki i sposobu płatności. 
Średni czas realizacji zamówienia wynosi 2-3 dni roboczych.
 7. Czas realizacji, to czas potrzebny na skompletowanie i zapakowanie zamówienia oraz przekazanie go do wysyłki – nie uwzględnia on czasu potrzebnego na dostarczenie przesyłki przez kuriera do odbiorcy.
 8. Ceny na stronie internetowej salonu Piękne Ciało zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 9. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana stronie internetowej Sklepu w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

PŁATNOŚCI §3

 1. Dostępne płatności to:
  1. PayU lub przelewy24.pl: przelew na konto salonu:
wysyłka paczki realizowana jest po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy
  2. Przy odbiorze osobistym gotówką lub kartą płatniczą.
 2. Przelew na konto powinien zawierać dane identyfikujące Sprzedającego, które są zamieszczone bezpośrednio poniżej treści niniejszego Regulaminu.
 3. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Kupującego oraz wpisać numer zamówienia.

KOSZTY I SPOSÓB WYSYŁKI ZAGRANICZNEJ §4

Wysyłki zagraniczne rozpatrywane są indywidualnie i realizowane są po wcześniejszej wpłacie na konto Sprzedającego całej sumy, wraz z kosztami wysyłki. 
Rzeczywisty koszt wysyłki zostanie podany po otrzymaniu konkretnego zmówienia.

ODBIÓR PRZESYŁKI §5

 1. Sprzedający zobowiązuje się sprzedać produkt bez wad fizycznych. Kupujący powinien zwrócić uwagę na stan paczki przy jej odbiorze, a w szczególności należy sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona np. mechanicznie, czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (naruszona taśma). 
Jeśli Kupujący stwierdzi jakiekolwiek uszkodzenia, to powinien w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić czy zamówiony towar nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone (wylane, pogniecione), to należy przy doręczycielu spisać protokół reklamacyjny. Tylko taki protokół szkody jest podstawą do reklamacji towaru.
 2. Jeśli zamówienie Kupującego zostało przyjęte, a przesyłka zbyt długo nie nadchodzi, to wówczas Kupujący powinien upewnić się, czy jej awizo nie znajduje się we właściwym miejscowo Urzędzie Pocztowym.
 3. IQBIZNES.PL Adam Grzesik nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru, opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia wynikającego z błędnego lub niedokładnego adresu dostawy podanego przez Kupującego.

KOSZTY I SPOSÓB WYSYŁKI NA TERENIE POLSKI §6

 1. Wysyłkę można zrealizować za pośrednictwem usługi Paczkomaty InPost.
 2. Koszty wysyłki za pomocą usługi Paczkomaty InPost to 10,00 zł brutto dla wysyłek z góry opłaconych.
 3. Bezpłatna wysyłka towarów, akcje promocyjne, rabaty i darmowe produkty dotyczą wyłącznie zamówień na terenie Polski, złożonych przez odbiorców detalicznych.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROT PRODUKTU §7

 1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz.U.2014.827 ), Kupujący ma możliwość zrezygnowania z dokonanego zakupu w ciągu 14 dni, bez podawania przyczyn. Produkt musi zostać zwrócony w stanie nie zmienionym (nie może być używany , czy zniszczony). Termin 14-dniowy liczy się od dnia otrzymania produktu. Wraz z odsyłanymi produktami należy przesłać protokół – oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. W takim oświadczeniu należy wpisać dane osobowe i adresowe nabywcy, dane dotyczące zwracanej przesyłki (zawartość, ilość cena itd.) i poświadczyć własnoręcznym podpisem oraz załączyć paragon. Zwrot towaru w stanie nie zmienionym (towar musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący, który odstąpił od umowy.
 3. Zwrot pieniędzy, za zwrócone zamówienie nastąpi w terminie 7 dni na rachunek bankowy podany przez Klienta.

REKLAMACJE §8

 1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz.U.2014.827 ), Kupujący ma możliwość złożenia reklamacji do zakupionego produktu w ciągu 14 dni.
 2. Reklamacje można złożyć:
  1. Osobiście lub listownie pod adresem: 45-018 Opole, Plac Wolności 4-5 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-19.00 oraz w sobotę w godzinach 9:00-16:00.
  2. Mailowo na adres: recepcja@salonpieknecialo.pl
 3. Sprzedający ma 7 dni na ustosunkowanie nie do złożonej reklamacji.

DANE OSOBOWE §9

„Administrator Danych Osobowych” (ADO) – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania: IQBIZNES.pl Adam Grzesik  z siedzibą w Opolu (45-235) przy ul. Nowa 6 (NIP:7721449231)

„RODO”– rozumie się przez to ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

„dane osobowe”oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

„przetwarzanie”oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

 1. Przestrzegając zasad dotyczących przetwarzania Danych osobowych, ADO zapewnia, by dane były:
 2. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),
 3. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);
 4. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
 5. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; ADO podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);
 6. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; („ograniczenie przechowywania”);
 7. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem Przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

Zgodnie z RODO Sprzedający informuje, iż:

 • Dane osoboweKupującego są przetwarzane w celu sprzedaży drogą elektroniczną.
 • Odbiorcą danych osobowych Kupującego będą dostawcy usług hostingowych, firm kurierskich, banki, dostawcy usług umożliwiających kontakt z klientem oraz wystawiających dokumenty zakupu.
 • Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państw trzecich.
 • Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okresustalony przepisami Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591).
 • Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczania przetwarzania usunięcia, prawo do przenoszenia danych..Dodatkowo, przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.
 • Dane osobowe Kupującego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany..

POSTANOWIENIA KOŃCOWE §10

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz.U.2014.827 ). Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku.
 2. IQBIZNES.PL Adam Grzesik zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie i dokonana zmiana będzie obowiązująca od momentu jej opublikowania na stronie internetowej Sklepu: https://salonpieknecialo.pl/regulamin/
 3. IQBIZNES.PL Adam Grzesik zastrzega sobie prawo do zmiany cen i dostępności towarów znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, oraz ich modyfikowania.
 4. IQBIZNES.PL Adam Grzesik nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nie należyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, spowodowanych „siłą wyższą”. W przypadku wystąpienia siły wyższej, realizacja zamówienia zostanie zawieszona na okres równy okresowi działania siły wyższej, powiększony o okres niezbędny do ewentualnego przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

Dane właściciela sklepu internetowego Salon Piękne Ciało:

IQBIZNES.PL Adam Grzesik Nowa 6, 45-235 Opole.
NIP 772-144-92-31, REGON: 592135655

oddział: Salon Kosmetyczny Piękne Ciało,  Plac Wolności 4-5 45-018 Opole.
tel.kom. 502 063 987
e-mail:recepcja@salonpieknecialo.pl

Pliki do pobrania