Regulaminy i ochrona danych

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla osób zapisanych do Klubu Pięknego Ciała

Klauzula informacyjna dla pracowników, naszych klientów:kontrahentów

Klauzula informacyjna dla osób będących naszym klientem lub kontrahentem

Klauzula informacyjna dla osób poszukujących pracy

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w działaniach marketingowych

Klauzula dotycząca monitoringu w ciągach komunikacyjnych salonu Piękne Ciało

Regulamin Bonów Upominkowych

Polityka plików typu cookies

Polityka prywatności 

Regulamin Lead Magnet

Regulamin Opinii

-->