Regulamin Bonów Upominkowych

Regulamin nabywania i realizacji bonów upominkowych: 

 1. Bon upominkowy jest środkiem płatniczym na zabieg, zabiegi, pakiet zabiegów nabywanym przez Klienta gabinetu, zwanym dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną. 
 2. Bony upominkowe można zrealizować w salonie kosmetycznym Piękne Ciało, 45-018 Opole, Plac Wolności 4-5 lub w sklepie internetowym https://kobiece-kosmetyki.pl
 3. Bony upoważniają do skorzystania z zabiegów lub/i zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem umieszczonym na stronach https://kobiece-kosmetyki.pl oraz https://salonpieknecialo.pl/cennik/
 4. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty telefonicznie 502 063 987 lub poprzez stronę https://www.beautymenago.pl/b/pieknecialo/login
 5. Bon należy okazać na recepcji salonu przed skorzystaniem z zabiegu. 
 6. Bon ważny jest przez 3 miesiące od momentu jego nabycia. Na prośbę Zamawiającego lub Obdarowanego ważność może być przedłużona (opcja dostępna wyłącznie przed upływem terminu ważności wpisanego na bonie)
 7. Bony zakupione nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę. 
 8. W przypadku, gdy wartość zabiegów i/lub nabywanych produktów jest niższa niż wartość Bonu, salon nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości. 
 9. W przypadku, gdy wartość zabiegów i/lub nabywanych produktów przekracza wartość Bonu, Obdarowany może dopłacić różnicę. 
 10. Bony można wykorzystywać również na zabiegi i/lub produkty objęte promocjami i/lub rabatami dostępnymi w salonie. 
 11. Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w salonie. 
 12. Bon może być wykorzystany do zapłaty za zabiegi i/lub produkty tylko i wyłącznie w okresie jego ważności. 
 13. W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia drogą mailową (recepcja@salonpieknecialo.pl) lub telefoniczną 502 063 987 zarezerwowanej wizyty minimum 24 godziny przed zaplanowanym terminem, z bonu potrącana jest wartość umówionego zabiegu.
 14. Ewentualne reklamacje dotyczące produktów zakupionych przy użyciu bonu podarunkowego określa regulamin naszego sklepu internetowego pod adresem: https://kobiece-kosmetyki.pl/regulamin
 15. Ewentualne reklamacje dotyczące wykonanych usług przy użyciu bonu podarunkowego rozpatrywane są w terminie 14 dni od złożenia pisemnego roszczenia bezpośrednio w salonie kosmetycznym lub przesłanego pocztą na adres: Salon Kosmetyczny Piękne Ciało, Plac Wolności 4-5, 45-401 Opole.
 16. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią akceptują go w całości. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwane RODO informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IQBIZNES.pl Adam Grzesik z siedzibą w Opolu (45-235) przy ul. Nowa 6 (NIP:7721449231) zwanym dalej ADO.
 • Pani/Pan dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia działalności:

Cel A-  marketingowej 

Cel B – rozliczeń usług kosmetycznych i sprzedażowych

Cel C – realizacji usług kosmetycznych

 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy usług hostingowych, facebook, firm kurierskich, banki (płatności kartami i przelewme), dostawcy usług umożliwiających kontakt z klientem oraz wystawiających dokumenty zakupu.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

Dla Celu A – do momentu odwołana zgody 

Dla Celu B –  ustalony przepisami Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591).

Dla celu C – do momentu odwołania zgody.

 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczania przetwarzania usunięcia, prawo do przenoszenia danych i dla Celu A i dla Celu C – odwołania zgody w dowolnym momencie.  
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.
 •    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu Pani/Panu najbardziej odpowiednich zabiegów i preparatów.
-->