Oksybrazja TWARZY, połączona z infuzją tlenową (oczyszczenie i wprowadzenie substancji aktywnej)